Vanliga frågor & svar

Hur arbetar 1825 under Covid-19?
Vår mottagning är fortsatt öppen, men vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi erbjuder videosamtal, prata med din terapeut om hur du vill träffas. Vid sent återbud pga förkylningssymptom eller sjukdom tar vi inte ut någon avgift just nu. Mer information om coronaviruset hittar du på Vårdguiden:
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/

Vad menas med psykisk hälsa och psykisk ohälsa?

Vad är psykisk ohälsa? När ska man söka hjälp? Vilken hjälp finns? Vilken hjälp behöver jag? Det finns många frågor kring psykisk hälsa och ohälsa. På 1177 Vårdguiden hittar du information och svar på de vanligaste.

Om psykisk hälsa och ohälsaOm psykoterapi och psykoterapiformer

Hur arbetar ni på 1825?

Våra utbildade terapeuter erbjuder psykoterapi på dina villkor. På kort sikt arbetar vi för att du ska må bättre och orka med en jobbig vardag. På lång sikt är målet att du ska hitta ditt sätt att leva och bli självständig.

Terapimottagningen 1825 erbjuder individuella terapier och gruppterapier.

Hos oss är relationen mellan dig och din psykoterapeut viktig. Psykoterapierna kan vara korta eller långa. Det vanligaste är att man träffar sin terapeut en gång per vecka. Det är du som går i terapi som beskriver hur du mår och hur du har det. Tillsammans med din terapeut utforskar du känslor, tankar, behov och hur din egen livsberättelse påverkar ditt liv.

Hur får man komma till er?

För att få terapi hos oss behöver du ringa oss under vår telefontid. Du behöver ingen remiss och betalar bara en mycket låg avgift. Vi gör en intervju med dig över telefon i samband med att du ringer till oss. Om du vill kommer vi sedan att ta kontakt med dig så fort en av våra terapeuter har en tid att erbjuda. Obs! Vi är ingen akutmottagning utan hänvisar då till andra med akutansvar. Är du under 18 år  kontakta BUP på www.bup.se. Har du fyllt 18 år hänvisar vi dig till den akuta psykiatrimottagning som finns i din region. Ring alltid 112 vid akut nödläge.

Vilka arbetar på 1825?

Vi som arbetar på 1825 är leg psykoterapeuter eller grundutbildade terapeuter. Några av oss är anställda,
andra arbetar som volontärer. Sammanlagt är vi fler än 40 psykoterapeuter.

Var ligger mottagningen?

Mottagningen 1825 ligger på Fleminggatan 113 på Kungsholmen, Stockholm. Närmsta T-banestation är Fridhemsplan där både gröna och blåa linjen stannar. Det går också många bussar till Fridhemsplan.

Hitta hit

Vart ska jag vända mig om 1825 inte kan ta emot mig?

Om vi inte har lediga tider eller om du inte tror att vi är en mottagning för dig hänvisar vi till 1177 (se: om psykoterapi och psykoterapiformer). På Hälsocentraler, ungdomsmottagningar och unga vuxna mottagningar brukar man också kunna få samtalsstöd.

1825 är ingen akutmottagning. Om du behöver akut hjälp hänvisar vi dig som inte fyllt 18 år på dagtid till närmaste BUP-mottagning. På kvällar, nätter och helger kontaktar du BUP:s akutmottagning, för mer information se www.bup.se.

Har du fyllt 18 år hänvisar vi dig till den akuta psykiatri-mottagning som finns i din region eller ring 112.

Vem driver 1825?

1825 hette tidigare Ung Hälsa och drevs av Stockholms Stadsmission. I oktober 2019 tog den nybildade stiftelsen Young Solidarity Foundation över från Stockholms Stadsmission och Ung Hälsa bytte namn till 1825.

Young Solidarity Foundation är en ideell fristående och opolitisk stiftelse med ändamålet att främja psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna. Stiftelsen driver 1825. Parallellt med det kliniska arbetet är opinionsbildning med syfte att minska den psykiska ohälsan bland unga centralt. Stiftelsen välkomnar samarbete och bidrag från privatpersoner, företag och organisationer som vill påskynda utvecklingen. 

Vill du/er organisation samarbeta med 1825?

1825 har, förutom att erbjuda unga vuxna psykoterapi, stöd och krissamtal, också som mål att bedriva ett aktivt påverkansarbete för att medverka till att förändra och skapa nya strukturer så att det stöd och den behandling som erbjuds unga vuxna leder till ökad psykisk hälsa. För att åstadkomma det behövs en ny strategi för arbetet med psykisk hälsa hos unga, både på nationell och regional nivå. I det arbetet behöver vi vara många! Kontakta oss gärna för att samarbeta, info@1825.nu.

Hur blir man volontärterapeut?

För att bli volontär hos oss behöver du ha en akademisk examen och minst en genomförd basutbildning som innehåller psykodynamisk teori och praktik. Eller vara legitimerad psykoterapeut. Är du intresserad av att arbeta som volontär terapeut med individual terapi eller med grupper ansök här.