Press och påverkan


Pressarkiv

2020-11-03 Ny verksamhetschef till 1825 - Terapicenter för unga vuxna

2019-09-19 Stockholms Stadsmission överlåter terapiverksamheten Ung hälsa till stiftelsen Young Solidarity Foundation


Rapporter med fokus på ungas mående

Unga med attityd 2019, del 3

En nationell attityd och värderingsstudie bland unga i Sverige från Myndigheten för Ungdoms och civilsamhällesfrågor.

LÄS MER

När livet känns fel

Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa (samanfattning).
Myndigheten för Ungdoms och civilsamhällesfrågor.

LÄS MER

Unga vuxnas psykiska ohälsa 2017

En ungdomsrapport från Stockholms Stadsmission om
psykisk ohälsa och vad de menar behöver förändras.

LÄS MER

När livet blir outhärdligt 2016

En ungdomsrapport från Stockholms Stadsmission om
psykisk ohälsa och vad de menar behöver förändras.

LÄS MER