Press och påverkan


Pressarkiv

2021-05-26 H.M. Drottning Silvias stiftelse stödjer 1825 - Terapicenter för
unga vuxna

2021-05-05 Brist på terapi för unga vuxna - 1825:s årsrapport 2020

2020-11-03 Ny verksamhetschef till 1825 - Terapicenter för unga vuxna

2019-09-19 Stockholms Stadsmission överlåter terapiverksamheten Ung hälsa till stiftelsen Young Solidarity Foundation


Rapporter med fokus på ungas mående

1825:s årsrapport 2020

1825 - Terapicenter för unga vuxnas årsrapport för 2020

LÄS MER

Unga med attityd 2019, del 3

En nationell attityd och värderingsstudie bland unga i Sverige från Myndigheten för Ungdoms och civilsamhällesfrågor.

LÄS MER

När livet känns fel

Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa (sammanfattning).
Myndigheten för Ungdoms och civilsamhällesfrågor.

LÄS MER

Unga vuxnas psykiska ohälsa 2017

En ungdomsrapport från Stockholms Stadsmission om
psykisk ohälsa och vad de menar behöver förändras.

LÄS MER