Terapi på unga villkor

Så här hanterar vi coronasituationen

Vi är 1825

1825 är en öppen psykoterapimottagning för unga vuxna mellan 18 till 25 år. 1825 hette tidigare Ung Hälsa och drevs av Stockholms Stadsmission. När verksamheten riskerade att läggas ner togs den över av stiftelsen
Young Solidarity Foundation.

Den psykiska ohälsan hos gruppen unga vuxna mellan 18 och 25 år har ökat kraftigt och många får inte den hjälp som de behöver. Det finns ett stort behov av både ökad tillgänglighet och möjlighet att erbjuda olika
former av terapi utifrån den unga vuxnas villkor.

1825 vill bidra till ökad psykisk hälsa hos unga vuxna, det gör vi genom vår mottagning i Stockholm och genom ett bedriva ett aktivt påverkansarbete kring bl.a. den ungas rätt till möjlighet att välja sin egen terapimetod.

Vi vill finnas för de särskilt utsatta

1825 kommer att arbeta utifrån Stadsmissionens värdegrund men också utveckla och anpassa verksamheten till nya förutsättningar och vad samtiden kräver.  

Unga vuxna som saknar egna medel och inte har anhöriga som kan betala privat terapi är en grupp som vi vill prioritera.

Vi arbetar för att 1825 ska påverka och växa

1825 vill utöka kapaciteten för att kunna ta emot flera unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. Vi vill kunna erbjuda flera behandlingsformer både i grupp och individuellt. Modellen med volontära psykoterapeuter är mycket värdefull och något vi vill värna och utveckla. Vi kommer även att bedriva ett aktivt påverkansarbete för att medverka till att förändra och skapa nya strukturer så att det stöd och den behandling som erbjuds unga vuxna leder till ökad psykisk hälsa.

Att läsa

Här har 1825 samlat några viktiga rapporter och studier som nyligen har publicerats.

Unga med attityd 2019, del 3

En nationell attityd och värderingsstudie bland unga i Sverige från Myndigheten för Ungdoms och civilsamhällesfrågor.

LÄS MER

När livet känns fel

Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa (samanfattning).
Myndigheten för Ungdoms och civilsamhällesfrågor.

LÄS MER

Unga vuxnas psykiska ohälsa 2017

En ungdomsrapport från Stockholms Stadsmission om
psykisk ohälsa och vad de menar behöver förändras.

LÄS MER

När livet blir outhärdligt 2016

En ungdomsrapport från Stockholms Stadsmission om
psykisk ohälsa och vad de menar behöver förändras.

LÄS MER

SOU 2018:19 – nytt förslag överlämnat till regeringen

Den statliga utredningen "För att börja på något nytt måste man sluta med något gammalt". Sök och läs på SOU 2018:19.

Vi som jobbar här

Inger Ekbom

Verksamhetsutvecklare, Socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare i psykoterapi

inger.ekbom@1825.nu

Dieter Geisler

Socionom, legitimerad psykoterapeut, familjeterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

dieter.geisler@1825.nu

Anette Gesang Gottowt

Socionom, legitimerad psykoterapeut, psykodramaledare

anette.gesang@1825.nu

Lovisa Kim

Verksamhetschef, socionom, legitimerad psykoterapeut

lovisa.kim@1825.nu

Åke Lantz

Leg psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare och lärare i psykoterapi

ake.lantz@1825.nu

Camilla Linde

Volontäransvarig, fil kand, legitimerad psykoterapeut

camilla.linde@1825.nu

Christina Lloyd

Legitimerad psykoterapeut, PhD, MA spec. traumabehandling, existentiell hälsa, gruppanalytisk psykoterapi

christina.lloyd@1825.nu

Stefan Löwenthal

Socionom, legitimerad psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare i psykoterapi

stefan.lowenthal@1825.nu

Stefan Salomon

Socionom och legitimerad psykoterapeut

stefan.salomon@1825.nu

Camilla Sörbacken

Socionom och legitimerad psykoterapeut

camilla.sorbacken@1825.nu


Ledning

Lovisa Kim

Verksamhetschef, socionom, legitimerad psykoterapeut

lovisa.kim@1825.nu


Styrelse

Annika Sten Pärson

Ordförande, medgrundare

annika.stenparson
@youngsolidarityfoundation.se

Göran Carlson

Ledamot, medgrundare

goran.carlson
@youngsoldarityfoundation.se

Anders Lindström

Ledamot

anders.lindstrom@delphi.se